CRAZY DAY - 16 ЮНИ 2017 г. - 70%

- 50%
- 55%
- 70%
- 60%
- 16%
98 лв.
DiemaXtra
Sport+ HD
пакет Fusion
Action+
Comedy+
Cinema+
48 лв.
Sport+ HD
Action+
Comedy+
Cinema+
78* лв.
пакет Старт
пакет Fusion
Action+
Comedy+
24 лв.
пакет Fusion
За всички останали пакети отстъпката за предплатен едногодишен абонамент е 16%

Промоцията е валидна при предплащане на 12 абонаментни такси за пакет Fusion и допълнително платените програми в офертата. Срокът на промоцията е от 15.05.2017г. до 20.06.2017г. включително. Промоцията е валидна за територията на цялата страна и при наличие на техническа възможност за доставка на услугата/те, включени в предложението. Промоцията е валидна за всяко физическо или юридическо лице. Пълните условия за промоцията са достъпни на www.bulsat.com и в Бизнес центровете на компанията.

* важи само за предплащане на 18 абонаментни такси.